AC-WB Technologies Logo

P96TB01TEBL2.2

F/O Cable 01 fib 1.0/2.2mm POF
Plastic Optical Fibre
-0.20 db/m @ 650nm






P96TD02TRBL44

F/O Cable 02 fib 2.2/4.5mm POF
Duplex Plastic Optical Fibre
-0.15 db/m @ 650nm Black Sheath






CAB-POF-D-1MM

F/O Cable Duplex 1mm POF
Plastic Optical Fibre